Kağanların Görevleri Nelerdir?

Kağanların Görevleri Nelerdir?

Türkler İslam dinine geçmeden önce kurulan Türk devletlerini idare eden hükümdarlara Kağan unvanı verilmekteydi. Bu dönemde Şamanizm ve Gök Tanrı inancına sahip olan Türk topluluklarında devlet idaresi Kut anlayışı gereği ve Mete Han yani Oğuz Han tarafından derlenen töreye göre yürütülmekteydi. Kut inancına göre devleti yönetecek olan kişilere yönetme hakkı ve kudreti Tanrı tarafından bahşedilen kutsal bir haktı.

 

İlk Türk topluluklarında Kut inancı gereği Tanrı’nın devleti idare etme hakkını verdiği hükümdarın soyu yani hanedanı da kutsal sayılmaktaydı. Bu anlayışa göre devlet, hükümdar ailesinin yani ortak malıydı. Bu inanç devlete hükmeden hanedanın idare etme yetkisini desteklemekteydi. Bu nedenle merkezi devlet yapıları kurulabilmekteydi. Bunun hanedanın tüm erkek bireylerinin bu hakka sahip olması taht kavgaları, iç savaşlar ve isyanlara da sebep olabiliyordu. Kağanlar, İslamiyet öncesi kurulan eski Türk devletlerinde hem siyasi hem de dini liderlerdi.

 

İslamiyet Öncesi Eski Türk Devlerinde Kağanların Görevleri

  • Devletin kurulduğu coğrafya olan ülkeyi ve devletin tebaası olan halkı iç ve dış düşmanlardan korumak,
  • Kendi kültürlerini paylaşan tüm toplulukları millet kimliği etrafında bir araya getirerek tek bir devlet idaresi altında birleştirmek,
  • Yazılı olmayan bir hukuk sistemi olan Töreyi uygulamak, adaleti ve düzeni tesis etmek,
  • Halkın insan onuruna yakışır ve eşit olarak idare edilmesini sağlamak, idare etmek, baskı yapmamak
  • Devleti iktisadi olarak zenginleştirmek, büyütmek ve halkın sefalette değil refahta eşit koşullar altında yaşamasını sağlamak,
  • Devletin hem İç hem de dış siyaseti yürütmek ve düzenlemek,
  • Savaş zamanlarında orduyu başkomutan olarak idare etmek,
  • Devletin ve milletin düşmanlara karşı savaş girmesine ve savaşlar sonrası barış yapılıp yapılmayacağına karar vermek,
  • Çeşitli devlet ve uluslara kendi devlet ve milletlerini temsilen elçi göndermek ve diğer devlet ve uluslardan gelen elçileri kabul etmek,
  • Devlet idaresinde görev alacak tüm memurları tayin etmek.
YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER