Kavimler Göç’ünün Avrupa Siyasi Hayatına Etkileri Neler Olabilir?

Kavimler Göçünün Avrupa Siyasi Hayatına Etkileri Neler Olabilir?

Asya Hun Devletinin tarih sahnesinde çekilmesinden yani yıkılmasından sonra devletsiz kalan Hunların bir kısmı Batı yönünde göç etmeye başlamışlardır.  Hunlar ilk olarak Karadeniz’in kuzey kesimlerine varmışlardır. Bu dönemde Karadeniz’in bu bölgesinde yaşamakta olan kavimler ise Hunların daha da ilerlemesinden korkarak yerleşmiş oldukları bölgeleri terk etmeye başlamışlardır.

Bu bölgeleri terk eden insanlar Avrupa’nın uzak ve farklı alanlarına doğru göç etmişlerdir. Yaşanan bu göçlerin ardından Hunlar da Avrupa’nın iç kesimlerine ilerlemeye başlamıştır. Bu hareketler sonucu yaşadıkları yerleri değiştiren kavimler şunlardır;

 • Ostrogotlar,
 • Lombardlar,
 • Vizigotlar,

 

Kavimler göçü olarak isimlendirilen bu hareketler tarihsel olarak önemli sonuçlar doğurmuştur. Bu sonuçlar şunlardır;

 • Yaşadıkları yerlerden ayrılarak farklı bölgelere göç eden kavimlerin, göç ettikleri yerlerdeki topluluklar ile kaynaşmaları İspanyol, Fransız ve İngiliz Avrupa milletlerinin oluşmasına neden olmuştur.
 • Yüz yıllar süren bu hareketlilik nedeniyle Avrupa uzun bir zaman süresince siyasi karışıklıklar yaşamıştır.
 • Kavimler göçü esnasında İlkçağ artık bitmiş ve ortaçağ başlamıştır.
 • Kavimler göçü neticesinde dünyanın gördüğü en büyük devletlerden biri olan Roma İmparatorluğu ikiye bölünmüştür.
 • Nitekim kısa bir süre sonra önce Doğu Roma ve akabinde de Batı Roma yıkılmıştır.
 • Germen asıllı topluluklar arasında Hristiyanlık giderek yaygınlaşmış, papalık ve kilise her geçen gün kuvvetlenmiştir.
 • Avrupa’nın etnik yapısı temelinden değişmiştir.
 • Türkler Avrupa’da toprakları üzerinde çeşitli devletler kurmuşlar ve yüzlerce yıl bu topraklarda hüküm sürmüşlerdir.
YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER