Karlofça Antlaşması – Osmanlı Devletinin Bu Diplomatik Mücadeledeki Amacı Nedir?

Osmanlı Devleti Karlofça Antlaşması’nın Kendi Hakimiyetindeki Bir Yerde Yapılmasını Israr Etmiş Ve Antlaşma Çadırına Dört Kapı Açtırarak Protokol Eşitliği Sağlamıştır. Osmanlı Devleti’nin Bu Diplomatik Mücadeledeki Amacı Nedir?

 

Aslında soruya cevap verebilmek için Karlofça Antlaşması’nın önemini bilmek gerekmektedir. Antlaşmanın imzalanması sırasında bu tutumun sergilenmesinin amacı, Osmanlı Devleti’nin bu anlaşma ile kaybettiği diplomatik mücadeleyi örtmek istemesidir. Avrupa ülkelerinin gözünde var olan üstünlüğü korumak ve güçlü olduğunu göstermektir. Çünkü Karlofça Antlaşması, Osmanlı Devleti’nin batıda büyük çapta toprak kaybettiği ilk antlaşmadır. Karlofça Antlaşması ile Osmanlılar ilk kez müzakere sonucu bir anlaşma imzalamışlardır. Daha önce imzalanan antlaşmalarda şartlar Osmanlı Devleti tarafından belirlenmekte idi. Şartları belirlenin anlaşmayı Avrupa devletleri imzalamak zorunda kalmaktaydı. Bu antlaşma bu durumun resmi olarak değiştiğini göstermektedir.

 

Karlofça Antlaşması 1683- 1698 yıllarında Kutsal İttifak Savaşları sonunda imzalanmıştır. 26 Ocak 1699 yılında imzalanan antlaşma Osmanlı Devleti ile Kutsal Roma Cermen İmparatorluğunda bulunan devletler ( Avusturya, Venedik, Lehistan) arasında imzalanmıştır.

 

Karlofça Antlaşması’nın önemi, Osmanlı Devleti’nin batıda toprak kaybettiği ilk antlaşmadır. Bu antlaşma Osmanlı Devleti yenilgisinin ilk resmi belgesidir. Karlofça Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nin saldırgan politikası değişmiş yerini savunma politikası almıştır. Osmanlı Devleti’nin Ege hakimiyeti azalmıştır. Bu antlaşmadan sonra Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri alma çabasına girmiştir. Aynı zamanda bu antlaşma ile Osmanlı Devleti’nde duraklama dönemi bitmiş gerileme dönemi başlamıştır. Karlofça Antlaşması’nın her maddesi Osmanlı tarihi için önemlidir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER