Zitvatorok Antlaşmasını Diplomatik Mütekabiliyet Açısından Değerlendiriniz

Osmanlı Devleti ile Avusturya Arasında Yapılan İstanbul ve Zitvatorok Antlaşmalarını Diplomatik Mütekabiliyet Açısından Değerlendiriniz.

 

Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 1606 yılında imzalanan Zitvatorok Antlaşması ilk etapta Osmanlı Devleti lehine gözükse de içerdiği maddeler sebebi ile aslında 1533 yılında imzalanan İstanbul Antlaşması sayesinde ele geçirilen üstünlüğün kaybedilmesine neden olmuştur. 1533 yılında Orta Avrupa bölgesinde elde edilen diplomatik başarı ve bu başarının sağladığı hukuk ve protokol üstünlüğü Zitvatorok anlaşması ile birlikte iki ülke idarecilerinin birbirlerine denk sayılması nedeni ile sona ermiştir. İstanbul antlaşmasında yer alan Avusturya arşidükü protokol bakımından Osmanlı sadrazamına denk sayılacaktır maddesi, Zitvatorok ile birlikte Avusturya arşidükü protokol bakımından Osmanlı padişahına denk sayılacak şeklinde değiştirilmiştir.

 

Antlaşma doğrultusunda yer alan diğer maddelere bakıldığında ise Eğri ve Kanije gibi kalelerin Osmanlı egemenliği altında kalacağı buna karşılık olarak ise Komarom kalesinin Avusturya devletine verileceği belirtilmektedir. Antlaşmada Osmanlı lehine avantaj sağlayan maddelerden biri ise Avusturya devletinden bir kereliğine alınacak 200 bin altın değerindeki savaş tazminatı olarak karşımıza çıkmaktadır. İki ülke arasında 3 yılda bir olmak kaydıyla karşılıklı hediyelerin gönderilmesi ise dostluğu pekiştirme amacıyla eklenen bir madde olarak karşımıza çıkmaktadır. Osmanlının aleyhine olan diğer maddelere bakıldığında ise Avusturya devleti Macaristan bölgesi için yıllık bazda ödediği 30 bin altın değerindeki vergiden kurtulmuş olduğu görülmekte ve Osmanlı Padişahının Avusturya Arşidüküne Kutsal Roma İmparatoru anlamına gelen Kayzer unvanı ile hitap edeceği belirlenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir