KCl tuzunun aynı sıcaklıktaki çözünürlüğü kaçtır?

Logo

40 gram tuz içeren 200 gram KCl tuzu çözeltisine aynı sıcaklıkta 20 gram daha KCl tuzu eklendiğinde çözelti doygun hâle geliyor. KCl tuzunun aynı sıcaklıktaki çözünürlüğü kaçtır?

 

Farklı iki maddenin farklı oranlarda bir araya gelerek oluşturduğu homojen karışımlara çözelti adı verilmektedir. Bu tip karışımlarda çözücü ve çözünen olmak üzere iki adet madde bulunur. Miktarı daha fazla olan ve genellikle sıvı halde bulunan maddelere çözücü, diğer madde veya maddelere ise çözünen adı verilir. Her çözücü belirli miktarda maddeyi çözebilir. Örnek olarak 100 gram suda en fazla 35 gram X maddesi çözünebilir ise bu miktar çözündüğü anda çözelti doygunluğa ulaşmış anlamına gelmektedir.

 

Çözeltiler derişimlerine göre aralarında karşılaştırılabilir. Derişim ise içerisinde çözünmüş madde miktarına göre değişmektedir. Örnek olarak 100 gram suda 30 gram tuz çözünen bir karışım ile yine aynı miktardaki suda 50 gram tuz çözeltisini karşılaştırdığınızda ilk çözelti daha derişiktir. Aşırı doymuş olarak adlandırılan çözeltiler kararsız bir yapıya sahiptir. Zamanla doymuş çözelti haline gelebilirler. Bu durumda ise bazı maddelerde kristalleşme meydana gelir. Bal ve reçel gibi maddelerin üzerinde oluşan yapılar bu sebepten meydana gelmektedir.

 

Yukarıdaki soruda ise 40 gram tuz içeren 200 gram KCL tuzu çözeltisine ifadesinde dikkat etmemiz gereken nokta; 200 gram olarak verilen miktar yalnızca çözücü miktarı değil çözeltinin toplam miktarıdır. Bu çözeltide 40 gram tuz ve 160 gram çözücü bulunmaktadır. 20 gram daha KCl tuzu eklendiğinde toplam 60 gram tuz ve yine 160 gram çözücü miktarı bulunmaktadır. Son durum doygun çözelti olduğundan bu çözücü daha fazla miktarda maddeyi çözemez. 160 gram çözücü içerisinde 60 gram KCL tuzu çözündüğünden çözünürlüğü 60/160 olarak yazılabilir. Bu ifade 160 gram çözücü içerisindeki en fazla miktarı ifade etmektedir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER