Laik Devletlerin Oluşmasında Westphalia Barışı’nın Rolü Nedir?

Bu antlaşma Çağdaş Avrupa tarihinin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Çünkü Westphalia Antlaşması ile kilisenin devletler üzerindeki rolü kalkmıştır. Devletlerin din özgürlükleri bu anlaşma ile sağlanmıştır. Yine bu antlaşma ile laik devletler oluşmaya başlamıştır. Bugünkü laik devletlerin temelleri bu antlaşmaya dayanmaktadır. Peki Westphalia Barış Antlaşması nedir? Bu antlaşma 1948 yılında imzalanmıştır. Mezhep savaşları olan Otuz Yıl Savaşları ve Seksen Yıl Savaşları sonunda Ekim ve Mayıs aylarında imzalanmıştır. Bu antlaşmanın sonuçlarına göre;

 

 • Westphalia Barışı ile papalık makamı devletin hakimiyet sahasına karışamayacaktır.
 • Savaşlarda en önemli konu devlet çıkarları kabul edilmiştir.
 • Bu antlaşma ile Avrupa’da din özgürlüğü kesinleşmiştir.
 • Avrupa’da kiliseler milli hale getirilmiştir.
 • Topraklar üzerinde mutlak özgürlüğün devletin olduğu kabul edilmiştir.

 

Yine bu antlaşma ile

 • Avrupa’daki ülkelerin sınırları değişmiştir.
 • Avrupa’da uzun yıllar süren savaşlar son bulmaya başlamıştır.
 • Ulus devlet anlayışı ortaya çıkmaya başlamıştır.
 • Dünya tarihi için önemli olan bir barış sürecine girilmiştir.
 • Avrupa dışında sürdürülen sömürgecilik faaliyetlerine temel oluşturulmuştur.
 • Bu antlaşma ile Kutsal Roma İmparatorluğu parçalanmıştır.
 • Parçalanan Kutsal Roma İmparatorluğu’ndan sonra yerine farklı Özerk Alman Devlet’leri ortaya çıkmıştır.
 • Devletlerarası yasal eşitlik bu antlaşma ile sağlanmıştır. Hiçbir devlet diğerinin içi içişlerine karışamayacaktır.
 • Bu antlaşma ile Fransız Devrimi’nin alt yapısı hazırlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir