Meclis Hükümeti Sistemi hakkında bilgi veriniz.

İlk meclisin de uyguladığı bir siyasi model olan meclis hükümeti sistemi, hükümet başkanı (başbakan) ve meclis başkanının aynı kimse olduğu bir hükümet şeklidir. Bu sistemde kurulacak hükümetin bakanları, meclisin içinden tek tek oylanarak seçilmektedir. Meclis hükümeti sisteminin genel özellikleri ise şunlardır:

 

  • Yasama ve yürütmenin tek merkezde toplandığı güçler birliği ilkesi uygulamaya koyulur. Yani yürütme için ayrı bir organ bulunmaz.
  • Başbakan ile meclis başkanı tek bir kişidir.
  • Bütün bakanlar meclis içinden tek tek seçilir.
  • Ve her bakan sadece meclise karşı kendi hareketlerinden sorumlu tutulur. Ortak bir sorumluluktan bahsetmek mümkün değildir.
  • Seçim sistemi çift dereceli olarak adlandırılan sistemdir.
  • Meclisin üzerinde herhangi bir güç bulunmaz.
  • Devlet başkanına ait görevler, daha çok sembolik düzeydedir.

 

Bu sistemin aksayan yanları:

  • Bakanlar teker teker oy ile seçildiğinden ötürü zaman kaybı yaşanmaktadır.
  • Seçilmiş olan bakanların her zaman aynı görüşe sahip olmaması nedeniyle de zaman zaman hükümet, koordine bir şeklide çalışma yapamamaktadır.
  • Hükümetin kurulamaması gibi krizler patlak verebilmektedir.

 

Meclis hükümeti sistemi, daha çok siyasi partilerin olmadığı meclislerde hükümet kurulurken uygulanan bir yöntemdir. Yürütme organının da meclis olduğu bu sistem genellikle geçiş dönemlerinde tercih edilmiştir. Milli Mücadele yıllarında olduğu gibi, ilk meclis (1921 Teşkilat-ı Esasiye Anayasası dönemi) olağanüstü bir meclisti ve bu sistem ile çalışmaktaydı. Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçilmesi ise Cumhuriyetin ilan edilmesiyle gerçekleşecektir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER