Ormansız bir yurt, vatan değildir.

“Ormansız bir yurt, vatan değildir.” özdeyişiyle ilgili duygu ve düşüncelerinizi açıklayınız.

 

Toplumların refah bir yaşam sürebilmeleri için ormanlara ihtiyaçları vardır. Ormanlar hem milli kaynaklarımız hem de değerlerimizdir. Bir yeri yaşanır hale getiren onun üzerindeki doğal unsurlardır. Bu unsurların başında da ormanlar gelir. Ormanlar bir toprak parçasını değerli kılar. O yerin yaşanır bir hale gelmesini sağlar. Bir yeri vatan yapan o yeri sahiplenen kişilerdir. Bir ulus bir vatan yaratmak istiyorsa öncelikle doğayı, ormanı, ağacı korumalıdır. Sadece korumakta yeterli değildir tabi, geliştirmek, yenisi yetiştirmekte gerekir. Bir ülkenin doğal kaynakları ne kadar çoksa o ülkede o kadar zengindir. Doğal kaynaklar sayesinde gelişir, ilerler, refaha ulaşır. Doğal kaynakların başında da ormanlar gelir.

 

Ormanlar çevremizi güzelleştirir, zenginleştirir. Ormanlar sayesinde iklim şartları olumlu etkilenir. Yağış alan toprakların verimi artar. Verimli topraklar sayesinde kendi kendini besleyebilen toplumlar oluşur. Günümüz şartlarında toplumların ayakta kalabilmesi için en önemli unsur, o toplumun, öncelikle kendi kendine yetebilmesidir. Ormanlar bir ülkenin hayat damarlarından biridir. Ürettikleri oksijen sayesinde yaşıyoruz. Gün geçtikçe artan nüfus dünya üzerinde birçok olumsuz etkiye sebep oluyor. Teknolojinin ve sanayinin hızlı yükselişi ile üretim ve tüketim arttıkça dünya felakete doğru yaklaşıyor. Enerji tüketimi artıyor, fosil yakıtlar hızla tüketiliyor. Sera gazları birikerek küresel ısınmaya sebep oluyor. Tüm bu olup bitene dur demenin yollarından biri de ormanları korumak ve yurdumuz daha fazla ağaç ile daha yaşanır hale getirmektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir