Ortak kültür ve tarih mirasına sahip olup farklı coğrafyalarda yaşayan milletlerin edebiyatlarında ne gibi benzerlikler olabilir? Açıklayınız.

Ortak kültür ve tarih mirasına sahip olup farklı coğrafyalarda yaşayan milletlerin edebiyatlarında ne gibi benzerlikler olabilir? Açıklayınız.

 

Bir birey erişkinlik dönemine kadar bir kültürde yetişmiş ise dünyanın neresine giderse gitsin aynı kültürünün izlerini taşıyacak ve aynı kültürün gelenek ve göreneklerini yerine getirmek isteyecektir. Örneğin Türk kültür ve mirasına sahip olan milletler farklı coğrafyalarda yaşasalar bile aynı kültürün Gelenek göreneklerini devam ettireceklerdir. İslam dinine mensup Bir Türk vatandaşı İngiltere’ye göç ettiğinde Kurban Bayramı zamanında kurban kesmek isteyecektir. Aynı şekilde dini vecibelerini de yerine getirmek isteyecektir.

 

Toprak ortak değilse bile öğrenilen kültür ve atalarından miras kalan gelenekler kişiler ve aileler aracılığı ile bir sonraki kuşağa aktarılmaktadır. Kültür kuşaktan kuşağa aktarılan bir bilgiler bütünü olduğundan aile büyükleri ve kültürü bilen insanlar özlerini kaybetmedikçe ve asimile olmadıkça kültür kuşaktan kuşağa aktarılmaya devam edecektir. Farklı coğrafyalarda dahi olsalar aynı kültüre mensup insanlar edebiyatlarında benzer noktalar bulunacaklardır.

 

Örnek vermek gerekirse; Azerbaycan’da yaşayan bir vatandaş ile Türkiye’de yaşayan bir vatandaşın yazacağı romanda aile yapısı benzer özellikler gösterir. Çünkü temelde aynı kültürde yoğrulmuş insanlardır. Türk aile yapısında ataerkil sistem devam ettiğinden ve baba son sözü söyleyen kişi olduğundan bu diğer Türk milletlerinin farklı coğrafyalarda yaşayan aile yapılarında da aynı şekilde sentezlenecektir. Kültür sözlü olarak aktarılan bir bilgiler bütünü demiştik bu sebeple milliyeti aynı bile olsa kendi öz kültürü ile hiç temas etmemiş bir insan kendi kültürüne dair eserler ortaya koyamaz.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER