Osmanlı Devleti kapıkulları ile Tımarlı Sipahiler arasında denge kurarak neleri amaçlamıştır?

Osmanlı Devleti kapıkulları ile Tımarlı Sipahiler arasında denge kurarak neleri amaçlamıştır?

 

Tımar sisteminde elde edilen vergilerle yönetimi sağlayan askerler, bu sistemin bir paçası olmuşlardır. Aynı zamanda kendi giderlerini de bu topraklarla karşılayan tımarlı sipahiler her an savaşacakmışçasına hazır bekletiliyorlardı. Tımarlı sipahiler atlı birliklerden oluşup ordunun çoğunluğunu oluştururlardı. Ayrıca devletten bir maaş almazlar sadece topraktan kazanılan para ile geçimlerini sağlardı. Kapıkulu askerleri ise maaşlarını devlet tarafından alırlar ve savaşlarda padişahı koruma görevini üstlenirlerdi. Sürekli olan askerli durumunu kapıkulu askerleri sürdürürken, ordunun asker ihtiyacını da karşılıyordu. Aynı zamanda yaya, atlı ve teknik birlikleri ile oluşumu kapıkulu  askerlerinin, özellikleri arasında yer alırken tımarlı sipahiler ise sadece atlı birliklerden oluşmuştur. Doğrudan padişaha bağlı olan kapıkulu askerleri tımarlı sipahiler farklı kollarda güvenlik birimi oluşturmuşlardı.

 

Osmanlı devleti bu iki ayrı kolcu kuvvetinin arasında bir denge kurmak zorunluluğunda olup , iç çatışmanın çıkmasını engellemeyi ve her iki kolun birbirine üstünlük çabasının önüne geçmek istemiştir. Her iki askeri grubunda birbirinden bağımsız hareket ediyor olması ve çıkabilecek çatışmaların engellenmesi gerekiyordu. Merkezi otoritenin zayıflamaması ve askerlerin kontrol altında tutulması amacıyla, kapıkulları askerleri ile tımarlı sipahiler arasında kurulacak bir denge zorunlu hale gelmiştir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER