Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde Fetih Yönünü Batı Olarak Belirlemesinin Sebepleri Neler Olabilir?

Logo

Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş döneminde fethin yönünü batı olarak belirlenmesinde dört etken söz konusudur.

Bunlardan ilki dindir. Çünkü diğer İslam devlerinde de olduğu gibi Osmanlı Devleti de Hz. Muhammed ve beraberindekileri savaşmaya iten sebebi yani İslam dinini yaymayı amaç edinmiştir. Ayrıca Türkler kendilerine karşı düzenlenen Haçlı Seferleri nedeniyle, Hristiyan dünyasına özellikle de Bizans’a karşı mücadele etme hissi artırmış bu da fetihlerin yönünün batıya dönmesine sebep olmuştur.

 

İkincisi ise siyasi etkenlerdir. Siyasi sebeplerin ana kaynağını ise Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra İslam sancaktarının kim olacağı oluşturmaktadır. Çünkü daha önce İslam’ın sancaktarı olarak görülen Selçuklu Devleti’nin yerine geçecek olan beylik Selçuklu Devleti daha önce beylikler üzerinde nasıl bir etkiye sahip ise bu haklara da sahip olacaktı.

 

Üçüncü sebep ise yaşanan Oğuz göçleridir. Selçuklular ’da batıya doğru yapılan fetih sebeplerinin başında Oğuz göçleri gelmekteydi. Ancak Osmanlı Beyliği’nin kuruluş döneminde bu türden göçler azalmış olmakla birlikte, Anadolu’daki siyasi ve ekonomik karışıklıklardan dolayı uçlara yani batıya doğru bir göç hareketi başlamıştır.

 

Dördüncü sebep ise ekonomik sebeplerdir. Selçuklu Devleti’nin ve ardınca Osmanlı Beyliği’nin fetihlerinde ekonomik sebepler itici bir güç olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Moğol istilasından sonra otlak bölgeleri ellerinden alınmış veya yetersiz otlak alanlarına sahip olan göçerler kendilerine yeni topraklar bulma yoluna gitmişlerdir. Ayrıca kazanılacak savaşlar sonrası elde edilebilecek ganimetler ve ne kadar toprak elde edilirse o kadar tımar dağıtılacak olması Osmanlı’nın topraklarını genişletebilmesi için yönünü batıya çevirmesine neden olmuştur.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER