Rüzgarın Adı Kitap (Roman) Özeti – Patrick Rothfuss

Yolgeçen Hanı’nın sahibi Kote sıradan bir hancıya benzer. Yardımcısı Bast ile ufak bir kasabanın han işletmesini yapan Kote, hanına gelen bir tarihçinin varlığı ile tamamen farklı bir kimseye bürünür. Zira tarihçi, Kote’nin aslında kim olduğunu tanımıştır. İnsanlarca Kvothe olarak bilinen, döneminin en ünlü şahsiyeti, birçok olaya imza atmış bir Kral Katili’dir kendisi. Tarihçi ünü kulaktan dolma bilgilerle yayılmış olan bu kişinin yaşam hikâyesini birincil ağızdan kaleme almak ister. Kendisine şimdilerde Kote diyen adam ise bunu tek bir şartla kabul eder. Hayat hikayesini tamamen onun anlattığı gibi yazacaktır ve bu hikâye tam üç gün sürecektir. İşte Rüzgârın Adı, Kralkatili Güncesi’nin ilk gününü oluşturmaktadır.

 

Bir kumpanyanın parçası olan Kvothe, ufaklıktan beri onlarca farklı alanda eğitim almış, donanımlı bir çocuktur. Kumpanyaların kralı olarak sayılan Edema Ruh kabilesi, çoğu insanlarca hor görülmektedir ancak kendileri diyardaki en önde gelen sanatçılardır da. Kvothe’nin kumpanyasına bir gün Abenthy adlı bir bilim insanı katılır ve o günden sonra Kvothe bilim konularında eğitim almaya başlar. Bilim dallarının hemen hepsi konusunda temel bilgiler öğrenen ufak çocuk, sıradan halk tarafından sihir olarak adlandırılan sempati eğitimi de alır. Ancak onun en çok öğrenmek istediği şey, gerçek sihir olarak bilinen, nesnelerin ismine hükmedebilme becerisidir. Rüzgâr’ın Adını bilip, ona hükmedebilmek becerisi… Belirli bir süre sonra hocası Ben birisi ile evlenmek üzere kumpanyadan ayrılır ve ondan da kısa bir süre sonra Kvothe’nin kumpanyası yedi kötücül varlığın oluşturduğu gizemli Chandrialılar tarafından, Kvothe’nin bilmediği bir sebepten katledilir. Bu kıyımdan geriye kalan tek kişi olan Kvothe, yaralanmış zihni ve yüreğiyle üç yıl boyunca bir şehirde dilencilik yapar. Bu süreç içerisinde yavaş yavaş görünmez yaraları kapanır. Kazandığı en ufak metaliği biriktiren Kvothe, Üniversite denen yere eğitim almaya gitmeye karar verir. Üniversite yolunda Denna adlı bir kızla tanışır ve kıza tutulur.

 

Kvothe mülakattan başarıyla ayrılır ve tarih, büyü ve dahasını öğrenebileceği Üniversite’ye adımını atar. Ambrose adlı bir öğrenci ile münakaşaya girer ve o andan itibaren birbirleri arasında ciddi noktalara varacak bir çekişme başlar. Ambrose’un Kvothe’yi, Üniversite’deki bilgisizliğinden faydalanarak faka bastırmasıyla Kvothe, ailesini katleden varlıkları araştırmak için iple çektiği kütüphaneyi kullanmaktan menedilir.

 

Ne bir ailesi ne de bir geliri olan Kvothe, geçimini sağlamak ve Üniversite harç paralarını ödemek için kasabanın hanlarından birinde lavta çalmaya başlar. Denna ile tekrar karşılaşır ve ikilinin ilişkisi ilerler. Kvothe bir gün hanların birinde bir dedikodu duyar. Dedikodu trajik bir düğün ile alakalıdır. Denir ki düğündeki insanların hepsi dehşet bir katliamın kurbanı olmuşturlar. Kvothe’nin ailesinin katledilişi ile bu düğün arasındaki benzerliği yakalaması zor olmaz ve bu yedili ile alakalı bir ipucu bulmak adına düğünün ve katliamın gerçekleştiği yere doğru yola çıkar. Olay mahallini araştıran Kvothe yırtıcı bir hayvan olan bir Ejderus ile karşılaşır. Gözüne bir şehri yıkmayı kestirmiş bu hayvanı Kvothe, emeline ulaşamadan hemen önce öldürmeyi başarır.

 

Üniversite’ye döndüğünde Kvothe yine Ambrose ile kavgaya tutuşur. Bu kavga sırasında Kvothe Rüzgar’ın Adını bulmayı başarıp Rüzgârı çağırır ve Ambrose’un kolunu kırar. Bu olay vesilesiyle okuldaki hocaların en tahtası eksiği ve şahsına münhasır olanı Elodin Hoca, uzmanlık alanı olan İsimler üzerine Kvothe’yi öğrencisi olarak almaya ve bu alanda onu eğitmeye karar verir. Bu noktada hikâye günümüz vaktine döner ve kendine şimdilerde Kote diyen adam hikâyesinin ilk gününün bittiğini bildirir.

 

Diğer kitap özetleri için kitaplar kategorimize bakabilirsiniz…

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER