Sanatçının hayat görüşü bize uymasa bile eserini ön yargısız olarak beğenebilir miyiz?

Sanatçının hayat görüşü bize uymasa bile eserini ön yargısız olarak beğenebilir miyiz? Tartışınız.

 

Sanat birçok etkinlilerin dışında çok hızlı değişebilen bir alandır. Şimdiye kadar meydana gelmiş sanat akımları da bunun en iyi göstergelerinden biridir. Sanatçılar, değişik dönemlerde farklı tarzlarda eserler vermişler ve sanatlarını farklı boyutlara taşımışlardır. Bir sanat eseri genellikle sanatçının duygu ve düşüncesini, hayat görüşünü, hayatı ve evreni kendi bakış açısından değerlendirdiği izleri taşımaktadır. Böylece sanatçının inanç ve hayalleri de sanat eseri üzerinde bir form kazanır.

 

Sanat eseri, esere yönelen kişilerce başka başka anlamlar kazanır ve esere olan bakış açısı kişiden kişiye değişikli gösterir. Sanat eseri aslında sanatçı ile ürün arasında bir köprü görevini yerine getirmektedir.

 

Yapılan tüm sanat eserleri ve hala devam eden sanatsal faaliyetlere baktığımızda bir sanat eserini değerlendirmek için onu yapan sanatçının hayat görüşüne bakmak tamamen yanlış olacaktır. Bu bazı durumlarda geçerli olsa da genel baktığımızda sanat eseri belli bir emek verilerek yapılmış ürünlerdir. Eğer kendi güzellik algımızla beğeneceğimiz bu sanat eserini sanatçının kişisel görüşleri bizi asla etkilememelidir. Bu sanata ve sanatçıya verilebilecek en büyük değerlerden biridir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER