Sanatın kültürler arası etkileşimdeki önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Sanatın kültürler arası etkileşimdeki önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

 

Kültürün pek çok tanımı vardır. En genel manada kültür, bir millete ait olan, maddi ve manevi olan değerlerin tamamıdır. Din, gelenek ve sanat kavramları da bu değerlerin içinde yer alır. Sanat eserinin oluşumunda da kültürün etkisi yadsınamaz. Zira isteyerek ya da istemeyerek sanatçı içinde bulunduğu kültür dairesinin etkisinde kalacak, o şekilde eserlerini üretecektir. Sanat evrensel olsa da sanatçı, içinden çıktığı toplumun aynası olma özelliği kazandığından bu ikisini birbirinden ayrı düşünmek olanaksızdır. Öte yandan sanatçı eserlerinde toplumdan etkilendiği gibi, eserleriyle toplumu etkileyip ona yön verebilmektedir. Sanatçı kültürden beslendiği için, onu çevreden soyutlayıp eserler üretmesini beklemek imkansızdır.

 

Sanatın pek çok işlevi bulunmaktadır. Çoğu kez iki kültürün tanışmasını ve birbirlerini geliştirmesini sağlayan etken sanat olmuştur. İnsanlar güzele ve güzelliğe ellerinde olmadan bir çekim duymaktadır. Sanat eserleri de insana bu doyumu yaşatır. Bunun yanında insan beğendiği eserin kimin elinde, hangi ortam ve şartlarda çıkmış olduğunu da merak edebilmektedir. Böylece sanatçı nezdinde yabancı bir kültürü, merak ederek öğrenmeye başlamaktadır.

 

Karşılıklı etkileşimin yaşandığı kültür ve sanat kavramları, birbirlerinden ayrılamayacak kadar iç içe girmiş durumdadır. Günümüz dünyasında eserlere ulaşım oldukça kolay olduğundan kültürel etkileşimlerin de fazla olduğu söylenebilmektedir. Söz gelimi, kilometrelerce ötede bir ressamın yaptığı resmi, bulunulan yerden dijital olarak görmek ya da yazarların yeni kitaplarına kolayca erişmek mümkündür. Bu sayede kültürler birbirlerini tüm yönleriyle tanımak imkanına erişerek farkında bile olmadan bir etkileşim yaşarlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir