Sohbet geleneğinin Türk kültürüne katkıları hakkında neler söylenebilir? Tartışınız.

Sohbet geleneğinin Türk kültürüne katkıları hakkında neler söylenebilir? Tartışınız.

 

Sohbet etmek Türk kültürünün en eski oluşumlarından biridir. Türklerin var olduğu ilk zamanlardan bu yana gelişen hikâye anlatıcılığı geleneği, yazının icadından sonraki zamanda da yazılı kaynaklarda ortaya çıkmıştır. Ama yazının icadından önce insanlar konuşmayı öğrenmişler ve o zamanlarda da hikâyeler düşünmüşler ve birbirlerine hatta nesilden nesile aktarmışlardır. Türk halk hikâyelerinin ilk örnek metni dede korkut hikâyeleridir.  Dede korkut bir halk kahramanıdır ve halkının içinde bulunduğu zor durumlarda halkına öğütler verir onlarla sohbet eder. Türklerin ilk yazılı metni olan Orhun abidelerinde hükümdar halkı ile sohbet etmektedir.

 

Türk gösteri sanatlarında da sohbet geleneği oldukça önemli yer tutar.  Örneğin meddahlık olarak bilinen Türk sanatı bir kişinin sohbet ederek izleyicisine sanatının aktarması ile gerçekleştirirler. Peki, biz hiç sohbet etmeseydik ne olurdu? Yazılı kaynaklar yazıldıkları için günümüze ulaştı ve biz kültürümüzün kaynaklarını bu sayede öğrenebildik ama yazılı kültürden ziyade bir de sözlü kültür var ki okuma yazma bilmese de dedelerimiz ninelerimiz bizlere çocukluktan itibaren bazı hikâyeler anlatmıştır işte o hikâyeler Türk sözlü anlatım ve aktarım geleneğinin bir parçası olmuştur. Eğer biz hiç sohbet etmeseydik bugün bildiğimiz onlarca halk hikâyesi ve atalarımızın hayatları hakkında edindiğimiz bilgiler belki de hiç var olmayacaktı.  Sohbet etme geleneği bir kültürün kuşaktan kuşağa aktarılmasında en az yazılı aktarım kadar etken ve önemli bir rol oynamaktadır.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER