Tanecikleri katı, sıvı, gaz hâlde bir arada tutan kuvvetler nelerdir?

Logo

Tanecikleri katı, sıvı, gaz halde bir arada tutan kuvvetler nelerdir?

 

Maddelerin katı, sıvı ve gaz hallerindeki tanecikleri arasında bir çekim kuvveti mevcuttur. Bu çekim kuvvetine bağ adı verilir. Bağlar fiziksel bağlar ve kimyasal bağlar olarak ikiye ayrılır. Fiziksel bağlar zayıf etkileşimler olarak bilinirken kimyasal bağlar daha kuvvetli etkileşimlerdir. Gelin şimdi bu bağ çeşitlerini inceleyelim.

Zayıf etkileşimler olarak adlandırılan fiziksel bağlar Van Der Waals bağları ve hidrojen bağları olmak üzere iki çeşide ayrılır.

 

Van Der Waals Bağları : Bu bağ çeşidinde dipol ve indüklenmiş dipol adı verilen moleküller bir araya gelerek zayıf bir etkileşim oluştururlar. Dipol olarak adlandırılan moleküller polar özelliklere sahipken indüklenmiş moleküller apolar özellik taşımaktadır. Polar özelliğe sahip moleküller kalıcı dipol oluştururken apolar moleküller geçici dipoller oluşturur.

 

Hidrojen Bağları : Bu bağ türü hidrojen elementinin flor, oksijen ve azot ile yaptığı bağa verilen isimdir. HF, H2O, NH3 ve CH3COOH gibi bileşikler bu bağ türüne örnek olarak verilebilir. Zayıf etkileşimler arasındaki en güçlü bağ çeşidi hidrojen bağlarıdır. Güçlü etkileşimler olarak adlandırılan kimyasal bağlar ise iyonik bağlar, kovalent bağlar ve metalik bağlar olmak üzere üç çeşide ayrılır.

 

İyonik Bağlar : Bu bağ türü negatif yüke sahip anyonlar ve pozitif yüke sahip katyonlar arasında gerçekleşen çekimi kuvveti sonucunda oluşan güçlü etkileşim türüdür. NaCl, CaF2, KI, Mg3N2 gibi bileşikler bu bağ türüne örnek olarak gösterilebilir.

 

Kovalent Bağlar : Genellikle periyodik cetvel üzerinde 4A, 5A, 6A ve 7A grubunda bulunan iki ametal atomları arasında elektronların ortaklaşa kullanılması sonucu oluşan güçlü bağ türüne kovalent bağ adı verilmektedir. HCl, N2, NH3 ve CO2 bu etkileşim türüne örnek olarak gösterilebilir.

 

Metalik Bağ : İki metal elementi arasında gerçekleşen güçlü etkileşimler grubunda yer alan bağ türüdür. Elektron veren metal atomu pozitif ile yüklenir ve çekim kuvveti oluşturur buna metalik bağ adı verilir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER