Türk devletlerindeki uygulamalar demokrasinin hangi ilkeleri ile benzerlik göstermektedir?

Logo

Türk devletlerindeki uygulamalar demokrasinin hangi ilkeleri ile benzerlik göstermektedir? Yazınız.

 

Demokraside asıl olan insana verilen değer, eşitlik ve saygıdır. Demokrasi, devletin tüm vatandaşlarının ihtiyaçların karşılayacak şekilde adaletli politikalar üreterek bu politikaları hayata geçirmesidir.

 

Tarihimiz boyunca birçok farklı yönetim şekilleriyle yönetilen Türk Devletleri, aslında yönetim bakımından farklı olsa da uygulamalar da birçok ortak nokta göze çarpar. Bu ortak noktalara şöyle değinecek olursak;

 

  • Birçok devlet yönetimi sosyal devlet anlayışıyla hareket etmiştir. Yani halkın temel ihtiyaçlarının birçoğu devlet kanallarıyla sağlanmaktadır. Sağlık, eğitim, ulaşım vb. gibi.
  • Türk Devletlerinin diğer bir ortak özelliği ise “meşveret veya istişare” gibi kavramlar olarak kullanılan akıl toplamak, bir bilene danışmak gibi doğruyu bulmak için uygulanan yollardır. Selçukludan Osmanlı İmparatorluğu’na kadar başta olan devlet idarecileri halkın yönetimi ve verilecek hizmetlerin hayata geçirilmesi gibi konularda her zaman yanlarındaki kişilerden fikir almış ve ona göre karar vermişlerdir. Eski yönetim şekillerinde son söz padişaha veya baştaki kana ait olsa da belli bir akıl yürütmenin ardından uygulamaya geçilmiştir.
  • Günümüze geldiğimizde en demokratik yönetim şekli olan Cumhuriyet yönetimi de aslında bir istişare mekanizmasıyla yürütülmektedir. Şöyle ki; halkın oylarıyla seçilen devlet başkanı ve milletvekilleri çeşitli kanun tasarılarını aralarında görüşmekte gerekli olduğu durumlarda yetkili ve ehil kişilerden görüş almakta ve ilgili bakan tarafından devlet başkanına iletilmektedir.
  • Tüm bu açıklamalara istinaden eski Türk Devletleri’ndeki bu uygulamalar günümüz demokrasisinde eşitlik ve adalet mekanizmalarının işleyişine denk düşmektedir.
YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER