Türkçe yayın yapan televizyon kanalları sizce dünyanın hangi ülkelerinde seyrediliyor olabilir?

Türkçe yayın yapan televizyon kanalları sizce dünyanın hangi ülkelerinde seyrediliyor olabilir? Tahminlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Bir ülkede televizyonları Türkçe yayın yapabilmesi için o ülkenin ya resmi dili Türkçedir ya da çok sayıda Türkçe konuşan insan vardır. Belki Türkçe konuşulan ülkelerde fazlaca seyrediliyorsa o ülkenin televizyon kanalları Türkçe yayın yapabilir. Türkçe dünya çapında geniş bir yer kaplamaktadır. Sorunun cevabını verebilmek için Türkçenin resmi dil olduğu veya Türkçenin yoğunlukla konuşulduğu ülkeleri bilmek gerekmektedir. Türkçe Moğolistan’dan Sırbistan’a, Bağdat’tan Kıbrıs’a kadar çok çeşitli ülkelerde kullanılmaktadır. Ural Altay dil ailesine mensup olan Türkçe, bu aileden olan diğer dillerle yakınlık göstermektedir. Ural Altay dillerinin konuşulduğu bazı Orta Avrupa, Balkanlar, Anadolu ve Kıbrıs’ta Türkçe konuşan insanlar görmek mümkündür.

 

Türkçenin resmi dili olduğu ülkeler Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetidir. Türkiye ve KKTC’de herkes Türkçe konuşmaktadır. Zamanında Türklerin hakimiyetinde yaşamış olan Balkanlardaki bazı ülkeler belediyelerinden bir kısmında Türkçe konuşulmasını resmileştirmiştir. Belediyelerinde Türkçeyi resmileştiren ülkeler Makedonya ve Kosova’dır. KKTC ve Kosova ile Makedonya’nın bahsedilen belediyelerinde Türkçe yayın yapan kanallar görmek mümkündür. Yaşanan savaşlar ve soykırım nedeniyle ülkesini terk edip sürgünde yaşamak zoruna olan Ahıska Türkleri vardır. Ahıska Türklerinin yaşadığı Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Ukrayna’da Türkçe yayınlara rastlanabilir. Aynı zamanda Türkçenin konuşulduğu Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Suriye, Irak’ı da bu kategoriye alabiliriz. Ülkemizden veya Türkçe konuşulan diğer ülkelerden Almanya, Hollanda, Fransa, Amerika, Avusturya, İngiltere, İsviçre, İsveç, Danimarka, Avustralya’ya göç eden çok fazla insan bulunmaktadır. Bu ülkelerde direk Türkçe yayın yapan kanallar olmasa da Türkleri alakadar eden programlar Türkçe yapılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir