Türkçeyi Zenginlik Bakımından Değerlendiriniz.

Türkçeyi Zenginlik Bakımından Değerlendiriniz.

Dil dediğimiz kavram insanların iletişim kurmasında ve hayatını idame ettirmesindeki en önemli araçtır dersek abartmış olmayız. Dilin kültürden beslendiği bir gerçektir. Buna bakarak zengin bir dil için zengin kültür gereklidir diyebiliriz. Bunların yanı sıra, dilin köklü bir geçmişe dayanması, geniş bir coğrafyaya yayılması ve geniş kavramlar alanına sahip olması da dile zengin sıfatının yakıştırılmasının öncüllerindendir. Yani zengin dil denildiğinde aranılması gereken en genel özellikler bu üçüdür.

 

Türkçenin gelişim tarihi ve alanına baktığımızda bu şartları karşıladığını görmekteyiz. Binlerce yıldır Türkçe dünyanın farklı pek çok bölgesinde konuşulmuş ve zaman içinde evrilerek şimdiki halini almıştır. Yani Türkçe’nin tarihsel bir derinliğinin bulunduğu, bugün bile devinim içinde bir dil olduğu söylenebilir. Geçmişte olduğu gibi bugün de farklı coğrafyalarda farklı lehçelerle Türkçe konuşulmaktadır. Bu bağlamda Türkçe yaygın bir dil olarak da değerlendirilebilir.

 

Dil zenginliğinde önemli olan bir diğer konu ise sözcük sayısıdır. Türk Dil Kurumu, hazırladığı Büyük Türkçe Sözlük veri tabanında 616.767 adet söz varlığı olduğunu yazıyor. Tabi, bunların içinde deyim, terim ve isimler de var. Onlar çıkarıldığında bile dilin oldukça geniş bir kelime yelpazesi olduğunu söylemek mümkün. Dil zenginliğinde tartışılan bir diğer meselede yabancı kelimelerin yeri konusudur. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, dünya üzerinde saf haliyle kalan, başka kültürlerden kelime almayan bir dil yoktur. Farklı kültürlerle etkileşimin kaçınılmaz bir sonucudur bu durum. Kültürü geliştiren etkileşimler şüphesiz dili de zenginleştirir. Ve şöyle bir anlam daha çıkarılabilir: Başka kültürlerden etkilendiğimiz kadar başka kültürleri etkilemişizdir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER