Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin temsilcisi olarak kuruluşundan günümüze hangi mücadeleleri vermiştir?

Logo

TBMM, Türk milletinin temsilcisi olarak kuruluşundan günümüze hangi mücadeleleri vermiştir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920’den bu yana Türkiye Büyük Millet Meclisi dâhili Nizamnamesinin kabulünün gerçekleştiği 2 Mayıs 1927 tarihine kadar geçen zaman diliminde Meclisi Mebusan başkâtibi tarafından yürütülen daha sonra adı kâtibi umumi olarak değiştirilmiş bir kurumdur. Bugünkü ismiyle TBMM olarak bilinir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş amacı anayasa ile Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verilen yasama yetkisinin yerine getirilirken başkanlık divanlarını komisyonlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine idari ve teknik belge desteklerinin sağlanması amacıyla kurulmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görevleri şunlardır:

  • Başkanlık divanı komisyonlar genel kurul ve siyasi parti grupları dâhil olmak üzere her türlü bilgi desteği sağlamak.
  • Kanun teklif taslağı hazırlamak
  • Çözümleme tutanak ve basım işlemlerini yürütme

Gibi daha birçok görevi bulunan TBMM kuruluşundan bu yana birçok mücadele vermiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurtuluş Savaşı’ndan sonra yaralarını sarmaya çalışan bir milletin kendi kendini yönetebilmesi için getirilen Cumhuriyet rejimi ile beraber meydana gelen bir kurum olduğu için hem toplum hem de yapacağı işler açısından birçok mücadele vermek durumunda kalmıştır. Millet artık kendi vekillerine seçiyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin vekilleri ile millet adına kararlar alıyordu bu yeni sistemin meclis içinde ve meclis dışında birçok sorun ile mücadele etmesi gerekmiştir.

 

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER