Türkiye Selçuklu Devleti dönemindeki dini hareketlerin, siyasi ve sosyal yapıya etkileri nelerdir?

Logo

Türkiye Selçuklu Devleti döneminde dini hareketler ile halkın bütünlüğü sağlanmış ve bu manevi buhran ile birlikte siyasi anlamda da katkıları olmuştur.

Türkiye Selçuklu Devleti dönemindeki dinî hareketlerin, siyasi ve sosyal yapıya etkileri nelerdir?

Anadolu Halkı İslamlaşmıştır

Dini hareketlerin en büyük sonucu elbette Anadolu halkının büyük çoğunluğunun müslüman olmasıdır. Müslüman olmayanlar Batıya yani Bizansa göç etmişlerdir. Bu şekilde demografik yapıda büyük oranda değişmiştir.

Siyasi Olarak Zayıf Olunan Dönemde Halk Manevi Değerlere Sığınmıştır

Özellikle İç Anadoluda siyasi kargaşaların ve beylik kavgalarının olduğu zamanlarda halk manevi değerlerine sığınmış böylece toplumsal huzur ve barış sağlanmıştı.

Tekke ve Zaviyelerden Nitelikli İnsanların Çıkması

Tekkelerde küçük yaştan itibaren yetişen Müslüman çocuklar topluma eğitimli bireyler olarak kazandırılmıştır. Onun dışında kurulan vakıflarda fakir halka yardım edilmiş sosyal bir devlet anlayışı benimsenmiştir.

Cihad Anlayışının Getirdiği Gaza İsteği

Müslümanlıkta önemi büyük olan Cihadın getirdiği gaza isteğiyle birlikte müslümanlar yeni fetihler peşinde koşmuşlardır. Bu şekilde halkın ufku açılmış ve yeni fetihlerle ganimetlerini artırmışlardır.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER