Türkler Orta Asya’dan nerelere göç etmiştir?

Türkler Orta Asyadan nerelere göç etmiştir?

Türklerin gerçek ana yurdu olarak kabul edilen bölge Orta Asya coğrafyasıdır. Bu bölgede binlerce yıl yaşamlarını sürdürmüşler ve hala çeşitli isimler altında kurulan devletler dâhilinde hayatlarını ve kültürlerini devam ettirmektedirler.

Orta Asya’da yüzlerce yıl hüküm sürmüş olan Türkler, bu süreç içerisinde hem Çinliler hem de Moğollar ile çok uzun zamanlar süren mücadelelere girişmişlerdir. Ancak zamanla girişilen bu mücadeleler sonucunda ortaya çıkan siyasi, ekonomik ve askeri baskı ve şiddeti gittikçe artan Moğolların istila tehditlerinden kurtulmak istemişlerdir.

Bu amaçla Türk toplulukları doğu, batı, kuzey ve doğu yönlerine doğru göç etmeye başlamışlardır. Bu göçler sırasında başlıca şu bölgelere göç etmişlerdir;

  • Kuzey yönünde ve günümüzde Rusya sınırları içerisinde yer alan Sibirya’ya,
  • Doğu yönünde Çin ve diğer uzak doğu ülkelerine,
  • Güney istikametinde Afganistan ve Hindistan bölgelerine,
  • Batı’da ise Karadeniz üst kısımlarına ve günümüzde orta doğu olarak bilinen bölgede yer alan İran, Irak, Suriye ve Mısır ile Anadolu’ya.

 

Kavimler Göçü ve Türkler

Türkler yüz yılların boyunca göçebe bir yaşam tarzı sürmüşlerdir. Ayıca geçimlerini de genel olarak hayvancılık yaparak temin etmişlerdir. Bu sebeple Çin ve Moğol baskısının yanı sıra iklim koşullarının giderek sertleşmesi ve yaşam mücadelesinin zorlaşması da Türklerin göç etmelerinde etkili olmuştur.

Yaşanan göçler sırasında ortaya çıkan hareketlilik yüzlerce yıl devam ederek farklı toplumların sürekli olarak birbirlerini yerlerinden etmesine sebep olmuş ve Kavimler Göçü olarak bilinen büyük toplumsal yer değiştirme hareketlilikleri tetiklemiştir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER