Türklerin İslamiyeti kabul etmelerinin siyasi hayata etkileri neler olabilir?

Logo

Türklerin İslamiyeti kabul etmelerinin siyasi hayata etkileri neler olabilir?

 

Türkler 8.yüzyıldan itibaren kitleler halinde İslamiyet’e girmişlerdir. Türkler tarih geçmişlerinde birçok dine inanmışlardır. En son inançları Gök Tanrı inancıdır. Gök Tanrı inancı İslamiyet’in Türkler tarafından çok daha kolay kabul görmesini kolaylaştırmıştır. Gök Tanrı tektik ve her şeyin hakimidir. Gök Tanrı inanışının İslam inancındaki tevhit inancı ve Allah’ın sıfatlarıyla oldukça fazla benzerlikleri vardır. Türkler Müslüman olduklarında kendi gelenek ve göreneklerinin büyük bir kısmını devam ettirmişlerdir. Çünkü bu gelenek ve görenekler İslam’a aykırı olan şeyler değildir. Türklerin İslamiyet’i kabul etmeleri ve Anadolu’ya doğru göç etmeleri neticesinde geçim kaynaklarını değiştirmişlerdir. Artık toprağı ekip biçmeye başlamışlar, geçimlerini tarımdan elde etmişler ve böylece yerleşik hayata geçiş hızlanmıştır. Kırsalda yaşayan Türkler tarım ve hayvancılıkla uğraşırken kente yerleşenler ticaret ve el sanatları ile uğraşmaya başlamıştır.

 

Yerleşik hayata geçen Türkler zaman içinde devletler kurmuş ve onları yönetmeye başlamışlardır. İslamiyet’i kabul eden Türklerin alanları şunlardır:

 

  • Dini konuda, ibadet şekilleri, ibadethaneleri değişmiş ve böylece yeni ibadethaneler yapmaya başlamışlardır. Eğitim kurumlarını İslam’ın tavsiye ettiği şekilde oluşturmuşlardır.
  • Sosyal alanda, yerleşik hayata geçilmiş, tarım, el sanatları, ticaret gibi yeni geçim kaynakları edinmişlerdir. Genel anlamda şer-i hukuk sistemi benimsenmiş ve hükümler şer-i hukuka göre verilmeye başlamıştır.
  • Ekonomik alanda, zekat ve sadaka gibi anlayışlar oluşmuştur.
  • Siyasi alanda, hilafet sistemi benimsenmiştir. Devlet yönetiminde İslam’ın koyduğu hükümlere dayanarak adil bir sistem oluşturulmuştur.
YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER