Türklerin İslâmiyet’i kabul etmesinde etkili olan unsurlar nelerdir?

Logo

Türklerin İslâmiyet’i kabul etmesinde etkili olan unsurlar nelerdir?

 

Bir kişinin veya toplumun İslamiyet’i kabul etmesinde kendi öz karakteri oldukça etkilidir. İnsanların bir karakteri olduğu gibi toplumların ve milletlerin de karakterleri vardır. Karakteri İslam’ın inançlarına ve öğretilerine yakın olanlar daha çabuk kabullenmektedirler. Türk milletinin genel karakterinde var olan ahlaki değerler ve öğretiler onların daha kolay Müslümanlaşmasını sağlamıştır. Tabi bu konuda İslam’daki Allah inancına çok yakın olan Gök Tanrı inancının olması İslam’ın kabullenilmesinde çok daha fazla etkili olmuştur. Türkler hem inanç olarak hem de sosyal ve kültürel anlamda İslam’a çok yakın bir hayat yaşamaktaydı. Beşeri ilişkileri, sosyal ilişkileri ve insanı öğretileri İslam ile örtüşmektedir. Türkler, Talas Savaşı’ndan sonra yani 8.yüzyıldan itibaren gruplar halinde İslamiyet’i kabul etmeye başladılar. Bunda etkili olan en önemli unsurları şöyle sıralayabiliriz:

 

  • Türkler savaşçı bir millettir. İslamiyet’teki fetih ve cihad fikirleri Türklerin uzak olduğu bir düşünde değildi. Savaşçı düşünce ile cihad fikrinin uyuşması
  • Türklerin inandıkları Gök Tanrı inancı ve tanrının sıfatlarının İslamiyet’teki Allah inancı ve tevhit fikriyle benzer özellikler taşıması
  • İslamiyet insanların doğru sözlü, cesur, yiğit olmasını tavsiye etmektedir. Türklerin ahlaki değerlerindeki öğretilerin İslam’la benzerlik göstermesi
  • Türklerin adil olması ve dünyada üzerinde adil bir yönetim kurmak istemesi ile İslam’ın adalet anlayışının aynı olması
  • Türkler asla zulme boyun eğmemiştir ve her zaman karşısında yer almıştır. İslamiyet’in de zulme boyun eğmemeyi ve karşında olmayı emretmesi
YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER