Ülkemizde kağıt fabrikalarının daha çok deniz kıyısında ve kıyıya yakın illerde yer almasının sebepleri neler olabilir?

Ülkemizde kâğıt fabrikalarının daha çok deniz kıyısında ve kıyıya yakın illerde yer almasının sebepleri neler olabilir? Tartışınız.

Kâğıt fabrikalarının dağılımı ülkemiz içerisinde de belli bir dağılım ile görülebilmektedir. Bu tip fabrikaların genel olarak kıyı şeridine dayalı olarak gerçekleştirilmesinin de belli başlı sebepleri bulunmaktadır. Fabrika kurmak isteyecek olan kişi ya da kurumların bu şartları dikkate alarak ilerlemeleri söz konusu olabilmektedir. Kâğıt fabrikalarının belli başlı kriterler dahilinde baz alınması sonrasında ortaya konulması durumu da maliyetin en aza indirgenmesi sonucu ortaya çıkmaktadır.

 

Ormanlık araziler ülkemizin kıyı şeritlerinde daha fazla olduğundan dolayı kâğıt fabrikaları bu bölgeye kurulmaktadır. Kâğıdın hammaddesi olarak bilinen selülozun ağaçlardan imal edilmesinden dolayı da ulaşım giderlerini kısıtlamak amacı güden fabrika sahiplerinin bol miktarda ağacın bulunduğu bölgelere yönelmeleri söz konusu olabilmektedir. Bu sayede de kâğıt üretimindeki giderler düşürülerek; piyasaya daha uygun ücret karşılığında sunulması durumu da söz konusu olabilecektir.

 

Kâğıt fabrikalarında meydana gelen imal durumunun ormanlık arazilere yakın olmasından kaynaklı olarak aynı zamanda da hammaddenin daha ucuz bir biçimde talep edilmesi durumu da söz konusu olabilmektedir. Bu sayede de herkesin temin edebileceği türdeki bir sanayi ürünü olan materyalleri tedarik etmeleri durumu da görülerek ne kadar fazla talep göreceği de planlı bir biçimde hareket edilecektir. Kâğıt fabrikalarının bu şekilde de meydana getirilmesi durumu da herkesin kârlı çıkacağı bir durum olarak da sonuçlanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir