Ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörler hangileridir?

Ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen beşerî faktörler nelerdir?

 

Nüfusun dağılışında doğal olduğu kadar beşeri faktörler de önemli bir noktada yer alabilmektedir. Nüfusun gelişmesinde insanların ihtiyaçları ve faaliyetleri doğrultusunda şekillenmekte ve zaman geçtikçe de değişkenlik gösteren kriterler olarak da adlandırılmaktadır. Örnek vermek gerekirse Türkiye’nin ilk kurulduğu zamanların sanayinin fazla gelişmediği dönemler olarak görülebildiğinden dolayı kırsal kesimlerde var olan bir yerleşme görülebilmektedir. Bu dönemlerde idari ya da maden faaliyetlerinden dolayı az da olsa bir yerleşme durumu söz konusudur. Sanayi faaliyetlerinin gelişmesinden dolayı kırsal kesimden kentlere doğru göçler başlayarak beşeri faktörlere dayalı nüfus dağılımında da değişkenlik görülebilmiştir.

 

Tarım en önemli beşeri faktör olarak görülebilmekte olup; insanların temel ihtiyaçlarını karşılayacağından dolayı yerleşmede büyük pay sahibi olarak değerlendirilmektedir. Ülke içerisinde var olan Iğdır, Amasya, Rize, Denizli ve Aydın gibi şehirlerin bu şekilde dağılabildiği de görülebilmektedir.

 

Sanayi ve ticaret bağlı olarak olan nüfus; tarıma göre daha fazla olarak değerlendirilebilmektedir. Sanayinin gelişmesinden dolayı üretimin artması ve ticaretin gelişmesi de söz konusu olabilecektir. Bu nedenden dolayı da bu tip beşeri faaliyetlerde aktif olacak olan kişi sayısının fazla olmasından dolayı önemli bir beşeri faktör olarak görülmektedir. İzmir, Kocaeli, İzmit, Adana, Karabük ve İskenderun gibi şehirlerdeki nüfus dağılımı bu nedenden dolayı gerçekleşebilmektedir.

 

Ülkemizin farklı noktalarında farklı yer altı kaynaklarına rastlanıldığından dolayı, çıkarılmak üzere insan gücüne gereksinim duyulmaktadır. İş olanaklarından dolayı bu tip yeraltı kaynaklarının zengin olduğu noktalarda yerleşim de olabilmektedir. Zonguldak(taş kömürü), Soma (Linyit kömürü), Batman(petrol) Sivas Divriği(Demir) ve Artvin Murgul(bakır) bu tip yerleşim alanlarına örnek olarak görülebilmektedir.

 

Sezonluk olarak nüfus artışının görüldüğü noktalar da ülkemiz içerisinde bulunabilmektedir. Bunun sebebi, ise gerek deniz gerekse de tarih turizminden dolayı olarak söylenebilmektedir. Çanakkale, Bodrum, Marmaris, Foça ve Antalya gibi şehirlerde bu tip anlık bir nüfus artışının olabilmesi de söz konusudur.  Aynı zamanda da ülkede termal turizmi de son zamanlarda rağbet görebilmektedir. Denizli, Kütahya ve Haymana gibi noktalarda da bu tip tesisleri görebilmek mümkündür.

 

Eğitimden kaynaklı olarak şehir değiştirmek ve yılın büyük bir kısmını bu şehirde geçirecek olan gençlerde beşeri faktörler arasına yeni eklenen eğitim olgusunu yerleştirebilmektedir. Özellikle Eskişehir ve İstanbul gibi şehirlerin eğitimden dolayı nüfusun fazlasıyla artış gösterdiği de görülebilmektedir.

 

İdari ve askeri sebepten dolayı da bazı şehirlerde yerleşimin had safhada olduğu görülebilmektedir. Ankara’nın nüfusunun başkent olmasından dolayı bu denli yüksek olduğu da söylenebilmektedir. Aynı zamanda da Malatya, Eskişehir, Kars ve İzmir Foça gibi bölgeler de askeri nüfusun yüksek olduğu alanlar olarak ifade edilebilmektedir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER