Ünlü Türk düşünürleri ve bilginlerinden birini seçerek bu kişilerin insanlığa yaptığı katkılar hakkında araştırma yapınız.

Türkistan’ın Farab şehrinde dünyaya gelmiş olan Farabi, ismini de bu şehirden almıştır. Farabi, yine kendi gibi dünyaca ünlü düşünürler olan Aristo, Zenon ve Platon’u tüm detaylarına varana dek okumuş ve yorumlamıştır.

 

Yaşamı boyunca felsefe, matematik, fizik ve musiki alanları ile ilgilenen Farabi, bilimi; fizik, matematik ve metafizik olmak üzere 3 farklı gruba ayırmıştır. Yapmış olduğu bu sınıflandırmayı Avrupalı bilim adamları ancak 13. asırda kabul etmişlerdir.

 

Son derece önemli bir bilim adamı olan Farabi, sesin titreşimlerle yayıldığını ve aynı zamanda da havanın iletken bir özelliğe sahip olduğunu yazan ilk kişidir. Rasyonalist bir bakış açısına sahip olup; erdemin temelinde bilginin var olduğunu savunmuştur. Tüm bunların yanı sıra cevher, zaman ve boşluk üzerine derinlemesine tezler ortaya koymuştur.

 

Ortaya koymuş olduğu yapıtları sayesinde Farabi, günümüzde dahi “Doğunun Aristoteles’i” olarak bilinmektedir.

 

“Hiçbir şey yoktan var olmaz ve hiçbir şey vardan yok olmaz.” sözü ile materyalizmi özetlemiş olan ünlü kimyacı Lavoisier bu sözünü söylemeden tam 7 yüzyıl önce Farabi; “Hiçbir şey kendiliğinden var olmaz, eğer olsaydı car olmazdı.” demiştir.

 

Son derece önemli bir eseri olan “Kitabu’l-vahid ve’l Vahde” adlı kitabı halen dilimize çevrilmemiş olup Farabi bu eserinde epistemoloji, ontoloji ve mantığa ilişkin pek çok düşüncesini bir arada toplamıştır. Aynı zamanda bu eserinde “bir” ve “çok” kavramlarını da ele almıştır.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER