Yaşadığınız Yerde Görülen Çevre Sorunları Nelerdir?

Toplu yaşam alanlarında çevre problemlerinin ortaya çıkması durumu alışılagelmiş bir gelişme olarak ifade edilmektedir. İnsanların şehirleşmesinden bu yana ortaya çıkan betonlaşmaya bağlı sorunlar tamamen doğal dengenin değişmesini ve çevre sorunlarının meydana gelmesini sağlamak için bile yeterli bir durumdur. İnsanların kullandığı ürünlerin arta kalan kısımları şehirleşmenin en büyük sorunları olarak görülmektedir. Bu ambalajlar genelde plastik kaynaklı imal edildiğinden dolayı da doğada uzun süreli kaldığı söz konusu olabilmektedir. En büyük çevre sorunu olan kirlilik dışarıdan müdahale edilmediği sürece doğanın tek başına altından kalkamayacağı bir durum olarak da ifade edilmektedir.

 

Sanayileşme de en az şehirleşme kadar kirliliği ortaya çıkaran faaliyetler olarak değerlendirilmektedir. Sanayileşme sonrasında ortaya çıkan kötü hava şartları büyük oranda karbon içerdiğinden dolayı kirliliğe neden olmaktadır. Bu kirlilik o bölgede yaşayan tüm canlıları da olumsuz etkileyerek ekolojik dengeyi oldukça fazla bozmasıyla da bilinmektedir.

 

Sanayileşmenin çevreye olan etkileri sadece havayla sınırlı kalmayarak aynı zamanda da suları da büyük çapta olumsuz etkilemektedir. Sanayi tesislerinde meydana gelen üretin koşulları sonrasında atıklar su kanalları ile dışarı atılabilmektedir. Atık dolu bu su kanalları nehirlere oradan da denizlere ulaşarak canlı hayatını büyük ölçüde tehdit eden hususlar olarak bilinmektedir. Bu da gerek kara gerek su biyomunu olumsuz bir biçimde etkileyen olgular olarak da öne çıkmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir