Yavuz Sultan Selim’in kendisini Hâdimü’l Harameyn olarak nitelendirilmesini Osmanlı devlet adamlarının yönetim anlayışı açısından değerlendiriniz.

Yavuz Sultan Selim’in kendisini Hâdimü’l Harameyn olarak nitelendirilmesini Osmanlı devlet adamlarının yönetim anlayışı açısından değerlendiriniz.

 

İslam’ın sancaktarlığı olma niyeti ile yönetim anlayışını İslam dinini benimseme olarak gerçekleştiren Osmanlı devleti, tüm dünyanın Müslüman olmasını hedeflemiştir. Bu hedefi doğrultusunda gerek savaşlar yapmış gerek barış anlaşmaları imzalamış. Farklı bir çok politika oluşturmuş her, yönüyle dünyanın nabzını tutmuş, insanların bu sayede tercih hakkını kendisinden yana kullanmasını sağlamıştır.

 

Osmanlı devletinde yöneticilerin bir çok sorumluluk sahibi olduğu gibi asli görevlerinin İslam’ı yüceltmek olması, onların İslam’ın yeryüzünde ki halifeliğini üstlenmesini sağlamıştır. Osmanlı padişahları kendilerini Allah’ın hizmetkarı olduğu düşüncesi ile davranması ve yeryüzündeki kutsal sayılan Mekke ve Medine gibi şehirlerin mevcut değerleri nedeniyle bu şehirlerin ancak hizmetkarı olabileceklerine inanmaları, Hadimü’l Harameyn olarak nitelendirilmelerini sağlamıştır. Yönetim anlayışını İslami bilgilere göre uyguladıkları, dünyaya İslam’ı egemen kılmak istemelerine göre şekillendirmişler bu yönetimi  gerçekleştirirken ise İslam’ın ancak hizmetkarı olabileceklerini söylemişlerdir. Kendi değerlerini ve dinlerini kendi nefislerinden yüksek görmeleri ile de kutsal şehirlere vali, yönetici veya Padişah sıfatı ile değil hizmetkar olabilme sıfatı ile yaklaşmışlardır.

 

Son Memlük halifesi 3. Mütevekkil Ayasofya ‘da halifeliği Yavuz Sultan Selim ‘ e devr etmiş kutsal toprakları Osmanlı egemenliğine vermiştir. Yavuz Sultan Selim Han oranın yöneticilerinin kullandığı Hakimü’l-Haremeyn (Kutsal beldelerin hakimi) sıfatını beğenmeyerek kendine Hâdimü’l Harameyn sıfatının verilmesini istemiştir. Bu Osmanlı’nın Sultanlık niyeti ile değil hizmet niyeti ile hükmettiğinin resmidir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER