Yurt dışına gönderilen öğrenciler Osmanlı Devleti’ne hangi alanlarda katkı sağlamış olabilir?

Logo

Yurt dışına gönderilen öğrenciler Osmanlı Devletine hangi alanlarda katkı sağlamış olabilir? Yazınız.

 

Batı ülkeleri askeri ve bilim alanında önemli çalışmalar yapmaktaydı. Askerlik alanında teorik ve pratik açıdan profesyonel eğitim alan ve ileri düzey ordular da görev alan uzmanlar bulunmaktaydı. Bu yabancı uzmanlardan Osmanlı Devleti de yararlanmış ve ordusunu güçlendirmişti. Yabancı uzmanlar yerine yurt dışına gönderdiği öğrenciler göndererek kendi içerisinde uzman askerler yetiştirmeye başladı.

 

Tıp alanın da yeni tedavi yöntemleri ve ilaçlar bulunuyordu. İnsan vücudu daha yakından incelenmeye başlanmıştı. Osmanlı Devleti, savaştan yaralanan askerleri daha iyi tedavi edebilmek ve salgın hastalıklara çözüm bulabilmek için yurt dışına öğrenci göndermiştir. Böylelikle ülke içerisindeki doktor sayısı da artmıştır.

 

Mühendislik ve mimarlık alanında dayanıklı ve modern yapılar yapılmaya başlanmıştı. Bu da turizm gelişmesine ve ülkelere yapılan yatırımın artmasına neden oldu. Osmanlı Devleti, yapı kültürüne önem veren bir ülke olduğu için yurt dışına öğrenciler gönderdi.

 

Yurt dışında torna, makine ve terzilik gibi sanayi alanlarında önemli çalışmalar yapılmaktaydı. Bu da ülkelerin kendilerine bağımlı olmasını sağlıyordu. Bu ülkelerden biri de Osmanlı Devleti’ydi. Osmanlı Devleti, bağımlılığını koparmak için yurt dışına öğrenciler gönderdi.

 

Son olarak Osmanlı Devleti, ülke yönetimi ve hukuki işlemler de çoğu zaman sıkıntılar yaşıyordu. Yurt dışına öğrenciler göndererek ülke yönetimini düzenlemeye çalıştı.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER