İyonik katı nedir? İyonik katıların özelliklerini açıklayınız.

Logo

İyonik katı nedir? İyonik katıların özelliklerini açıklayınız.

 

Bir metal elementi ile ametal elementi arasında elektron alışverişi ile oluşan bağlara iyonik bağ adı verilmektedir. Bazı katılar ise içerisinde bu tür bağ bulundururlar. Bu bağı bulunduran katılara ise iyonik katı adı verilmektedir.

 

Bu katı türünü diğerlerinden ayıran en önemli özellikler şunlardır :

  • Elektron vererek pozitif yüklenen atomlara katyon, elektron alarak negatif yüklenen atomlara anyon adı verilir. Bu tür katıların örgü noktalarında negatif ve pozitif yüklü iyonlar bulunur. İsmini de bu özelliğinden almaktadır.
  • Bu tür katıları bir arada tutan kuvvet, aralarındaki çekimden dolayı oluşan elektrostatik çekim kuvvetidir.
  • İyonik bağlı bileşiklere MgSO4, NaCl, KI gibi bileşikleri örnek olarak verebiliriz.
  • Erime ve kaynama noktaları aralarında bulunan yüksek çekim kuvveti nedeniyle oldukça yüksek değerlere sahiptir.
  • Bu tür maddeler katı halde elektriği iletmezler. Sulu çözeltilerinden de bazıları elektriği iletebilmektedir. Bu çözeltilerde elektronlar rahat bir şekilde hareket ettiğinden elektrolit bir yapı kazanırlar.
  • İyonik katılar hegzagonal veya kübik bir yapıya sahip olabilirler
  • Bu katı türü içerisinde bulunan bağ sebebiyle sert bir yapıya sahiptir, bu yüzden kırılgandır.

 

Burada en çok dikkat etmemiz gereken nokta ; her iyonik bağa sahip olan maddeler iyonik katıdır diyemeyiz. Bu bağa sahip olan maddeler oda koşullarında katı, sıvı veya gaz halde bulunabilirler. Sıcaklığın değişmesiyle sıvı veya gaz halden katı hale geçtiklerinde iyonik katı olarak adlandırılırlar.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER